Ā Mātou Mahi | Our Stories

2019 Matai wai throwing vessel

Mātai wai, mātai tangata!

December 2017

Kia tātaihia anō ai ngā hono o tō tātou ao, ahakoa ngā tāwhirowhirotanga o te ao hurihuri.  Kia māhorahora ai te ngākau tangata ki nga tini pānga mai o tōna ao ki a ia anō, otirā ki ana pānga hoki ki tōna ao.

Read More

2019_Uku Papakainga

Papakāinga wānanga provide opportunities for sustainable development on ancestral land

November 2017

Wānanga held at Uku Papakāinga in Mangakāhia provide a way for whānau to grow their ideas for creating sustainable housing, kai, and employment, while reconnecting with their ancestral land.

Read More

2019 ES Census

Nationwide Census proves the extensive value of the Enviroschools Programme

October 2017

As part of our on-going research and development of the Enviroschools Programme, Toimata Foundation has been able to undertake some significant research and evaluation over the past 3 years. Our 2017 Census shows that Enviroschools are having impressive outcomes both within and beyond the field of education for sustainability.

Read More

1 2 3 4

Holding the vision of Te Aho Tū Roa and Enviroschools