Hinonga Inanga

2019 Te Aho Tu Roa Hinonga Inanga Upoko o Te Ika Inanga 4

Whakatina te kaupapa Hinonga Inanga ki ngā reanga 9 + 10 o Te Ara Whānui Kura Kaupapa Māori i te tīmatanga tau. Ko Te Kawa Robb, ko Liz Gibson ngā kanohi mō Whitebait Connection, ā ka mahitahi ki te hora i te hōtaka nei ki te rohe o Te Awakairangi, ki te awa o Waiwhetū.
2019 Te Aho Tu Roa Hinonga Inanga Upoko o Te Ika Inanga 1

Hīkaka katoa te wharekura teina ki te whai pūtaiao Māori mā ngā tauira nei, ka rāhuitia he rua haora ia wiki ki te kaupapa, ka mutu pea!

Ka ngāwari te whakataki i te kaupapa me te kōingo o ngā tauira me ngā kaiako kia ringa raupā mō taiao. I te Wāhanga 1, i whakaterengia te waka o Inanga mā te wānanga i tōna whakapapa, i tōna mataora, i tōnā taiao mauri ora me ngā taupēhitanga.

Ka puta ki te tūhura i a Waiwhetū me te raweke i ngā taputapu ine i te mauri o te wai.

Kāore i tūponotia he hua inanga i te marama rākaunui o Apereira, heoiti i wānangahia ngā kāinga ora mā inanga, mā tuna; nā wai rā ka kitea te huhua o ngā tuna, inanga, kanae, kourarangi me ngā toetoe kei te awa o Waiwhetū! Ohorere ana!

I te Wāhanga 2, i puta anō ki te awa ki te rangahau i ngā hātaretare me ngā taputapu kupenga ki te hao ika. Ka whakakaupapa hoki kia ahu pēhea te waka e piki ake te mauri o Waiwhetū. I whakatauria e ngā tauira ngā kaupapa whakatinana e toru:

  • Whakatō rākau
  • Whakatū tohu (kia whakamōhio ki te hapori ki te tiaki i te awa)
  • Kohi rāpihi

 

ME AHU PĒHEA
Hei te Wāhanga 3, ka oke ururoatia ki te mahi! Ko tātou ki taiao e!

NGĀ HUA
Te whakamana i te pūtaiao Māori mā te uru ki te rātaka ia wiki

  • I tūmeke ki te rahi me ngā momo koiora i roto i te awa; he pōhēhē e kore e kitea nā te whakatau e matekino nei tēnei awa;
  • Te whai i ngā ‘M’ e ono hei aromata-wai: MĀRAMA, MAKARIRI, MAURI, MARU, MARINGI, MOMO; nā wai rā ka tāpirihia te: MANA, MANAAKI, MĀTAURANGA
  • Mei kore ake a Liz Gibson me ōna mātauranga, mātukutuku hoki i Te Awakairangi
  • He mātanga tauira kei roto i te rōpū e hihiri ana ki te kōkiri!
  • Kua whakaritea he mahere toimata • Kua tīmata ngā tauira ki te whātoro ki te hapori me te kaunihera kia whai tautoko ā rākau, ā taputapu nei.

Holding the vision of Te Aho Tū Roa and Enviroschools